7 gün

Gündem

Egzoz Emisyon Denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık, EGEDES uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, kağıt tüketiminin azaltılması, hizmet sürecinin hızlandırılması ile bürokrasinin azaltılması ve egzoz emisyon ölçüm işlemlerindeki etkinliğin artırılması amacı ile Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yönetmelikle, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıların ve çevrenin korunması, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılması da hedefleniyor. Bu kapsamda, araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak.

Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı şekilde araçlarda belge bulundurma mecburiyeti kalkacak. Ölçüm raporu, egzoz emisyon ölçüm neticesinde araç sahibinin telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek, ayrıca araç sahipleri ölçüm raporlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu sayede senelik 10 000 000 adet kağıttan tasarruf sağlanmış olacak. Araç denetimlerine ek olarak ölçüm istasyonlarının denetimleri ile alakalı hususlar da yeniden düzenlendi. İstasyonlarda sürdürülen egzoz emisyon ölçüm işlemlerinin usul ve esaslara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile uygulaması yapılacak idari yaptırımlarla ilgili gerekli düzenlemeler hayata geçirildi.

Öte yandan, bürokrasinin azaltılması ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında da düzenlemeler yapıldı. Araç sahiplerinin ölçüm raporları ile alakalı düzeltme ve plaka değişikliği gibi işlemleri elektronik ortamda yürütülecek. Yetki belgesi müracaatlarında istenilen belge sayısı azaltılarak e-Devlet ve diğer kurumların elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler müracaat sahibinden istenmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.