Ayakta içmeyin

Gündem

Ayakta Su içmeyin. Peygamberimiz tam 1400 yıl önce u-yarmıştı İŞTE O HADİS-İ ŞERİFLER… Ayakta su içmek hususunda söylenen hadisler şunlardır: “Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri ku’sar’dı” (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Ayakta su içmeyi yasa’klam’ıştır” ifadesi, Müslimin bir başka rivayetinde “Ayakta su içmekten me’n etmiştir” şeklinde geçmektedir.

(Müslim, Eşribe 112, 114)Ebû Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz ayakta su içm’esin. Unutarak içen de kuss’un!” (Müslim, Eşribe 116)

İŞTE TIP DÜNYASININ HADİS-İ ŞERİFLERİ DOĞRULAYAN BİLİMSEL AÇIKLAMALARI… Ayakta su içmenin insanlara tıbben zarar verebileceğini belirten uzmanlar, “İnsanların mideleri pozisyonlarına göre farklılık gösterir.Yani ayakta ve oturur vaziyetteki mide’nin pozi’syonu farklıdır. Ayakta duran bir insanlar eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya onikiparmak ba’ğır’sağına geçer.

Bu da midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını geçerek oniki’parmak bağ’ırsağına geçer.Yani şöyle diyecek olursak insanların ayakta su içmeleri sonucunda suyu içerler ve hiçbir yere etkisi olmadan direk oni’kipar’mak bağır’sağı’na geçer. Su insanlar için önemlidir.

Bu sıvıyı ayakta içtiklerinde vücuttaki su midede birikmez ve vücuda hiçbir faydası olmaz. Eğer insanlar sıvıyı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, as’itle karışarak mikropları o’lür ve sonra onikiparmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera dahil, bir çok insan hastalıklarından korunmuş olur. İnsanlar rastgele yerde sıvıları alıp ayakta içerseler bazı hastalıklara ve tehlikeye daha fazla maruz kalırlar.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.