Banyo

Gündem

Banyoda bazı şeyleri yapmaktan uzak durunuz. İşte onlar
Banyo yaparken i-drarını yapmak çoğu kişi tarafından önemsenmez. Banyoda uyulması gerekli olan adaplar olduğunu unutur ve bu yapılan hataların hayatımıza aksedeceğini pek düşünmeyiz. İslam hayatımızın bütün taraflarını bazı kurallarla kaplamıştır. 1. Banyo yapmadan önce misvakla dişimizi temizlemeliyiz. 2. Banyoya, Allah’ın huzuruna temiz çıkmak gibi, güzel düşüncelerle girmelidir. 3. Sol ayağımızla banyoya girmelidir. 4. Girerken “Bismillahirrahmanirrahim, p-isliklerin her ci-nsinden ve kovulmuş ş-eytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

demeliyiz. 5. Banyoyu kimsenin göremeyeceği şekilde kapatmalıyız. 6. Hamamda setr-i avrete riayet etmeli ve peştamal giymelidir. Banyo yapılan yere küçük abdest b-ozmak caiz midir? Banyoya girmeden önce abdesti bozuyorum , fakat kimi zaman banyo başında veya esnasında küçük su dökmem gerekmektedir.. Değerli kardeşimiz; Banyo yapılan yere küçük abdest bozmak h-aram değildir; bu sebeple bir g-ünah olmaz. Ancak bu durum banyo adabına uygun düşmez. Peygamberimiz bu hususta da önemle durur. Söylediği şu sözleri d-ikkate alırsak bizim lehimize. Çünkü i-drarı yapmak, Sizden biriniz banyo yapmış olduğu yere i-drar etmesin. Sonra bu i-drar ettiği

yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.” (Tirmizî, tahâre 17; Nesâî, tahâre 6) Hadis gayet açık ve net ifade ediyor. Haram değil ama yaşantımızın olumsuzluklarla dolması yapmış olduğumuz küçük hatalarında eseri olabiliyor. Bu hadis, öneri hükmünde olup, haram kılmak anlamında değildir. Haram kılınmamış olsa dahi bunun gibi önerilere uymaya çalışmak gerekir. 7. İlk girişimizde sağ ve sol omuzlarımızı yıkamalıyız. 8. Suyu lüzumundan fazla israf etmemeliyiz. 9. Banyoda suyun sıcaklığı gibi ü-rperten hallerde ce-hennemi düşünmeli, bununla c-ehennem arasında mukayesede bulunmalıdır.12. Banyoda su dökünürken ayakta su dökünmelidir. Oturarak su

dökünmemelidir. Eğer yere dökülen sular üzerimize sı-çramıyorsa oturarak da yıkanılabilir. 13. Banyoda küçük büyük abdest b-ozulmaz. Peygamberimiz bu hususta da önemle durur. “Sizden biriniz banyo yapmış olduğu yere i-drar etmesin. Sonra bu i-drar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir.”(Tirmizî, tahâre 17; Nesâî, tahâre 6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.