binde bir rastlanacak konu

Gündem

Müge Anlı’da gündeme gelen Büyükşen Çifti c-na-yetinde, çok ça-rpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Nihat Uludağ, ‘binde bir olacak o-lay’ diyerek c-na-yete i-lişkin bilinmeyenleri anlattı. İşte Türkiye’nin ilk kez duyacağı detaylar…

İlk olarak Müge Anlı’nın programında Türkiye kamuoyuna gelen ve haftalarca konuşulan ‘Büyükşen c-nayeti’ geçen hafta çözülmüştü. S-ır perdesi, JA-SAT Tim’lerinin başarısı sayesinde aydınlanırken, o-layın ayrıntıları ise d-eh-şete düşürmüştü. Geçen hafta, Büyükşen çiftinin kiralık k-til tarafından o-ldü-rüldüğü ortaya çıkarılırken, c-na-yetin dolaylı azmettiricisi Büyükşen çiftinin komşusu Esra Taş ve onun sevgilisi Abdullah Başdemir t-utuklanarak c-ezaevine konuldu. Tüm detayları c-anlı yayında paylaştı
Önceki gün de Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek y-akalandı ve c-ez-aevine kondu. Öte yandan, Arapsaçına dönen Büyükşen c-nayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. CNN TÜRK istihbarat Şefi Nihat Uludağ, Büyükşen c-nayetinin tüm detaylarını paylaştı. İşte Uludağ’ın i-fadeleri…

“Türkiye’deki c-na-yet dosyalarına baktığınızda bir sebep sonuç ilişkisi görürsünüz. Fakat bu c-nayette hiçbir şey yok. Rastgele o-ld-ürülmüş bir karı koca. Sevilen, sayılan bir karı-koca. Zor olduğunu söylemiştik.
“Bu mahallenin bir özelliği var, hepsi gri duvar ve mavi kapıdan oluşuyor. Adres yok, sokak yok. Kiralık k-tile de anlatırken tarif ediyorlar zaten. Kiralık k-til de o karışıklıktan dolayı yanlış eve giriyor.”
C-na-yet neden geç çözüldü?

Peki neden bu o-lay geç çözüldü? Kamera görüntüsü yok, şikayet yok… Aile araştırılıyor, k-ız kardeş s-uçlanıyor, ağabey s-uçlanıyor… Onlardan kaynaklı bir c-na-yet mi diye kirli bilgi etrafa yayılıyor. Ve kamuoyunu da meşgul ediyor. Hatta büyük ağabey ile onun eşinin elinde ‘s-wap’ izi çıkıyor, s-wap izi de b-arut izi demek. O-laydan sonra s-i-ah kullananların elinde b-arut izi çıkar.

“Acaba k-til bunlar olabilir mi diye s-oruşturuluyor ama onu da araştırdık; j-andarma o-lay yerinde inceleme yapıp gidiyorlar. Daha sonra aileye ‘evde temizlik yapabilirsiniz’ deniliyor ve temizlik yapıyorlar. O b-arutlu halıları sarıyorlar, temizliyorlar derken, ellerine ba-rut izi bulaşıyor. Ve o-laydan parmak izi alındığında ise ba-rut izi ortaya çıkıyor. Ama hiçbir sebep-sonuç yok. ”
Babasının telefonuna ses kayıt programı koymuş Doktor olan ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen, şöyle bir şey yapmış; babası o-lmeden önce telefonuna ses kayıt programı koymuş. Babanın o-lümünden önce yaptığı tüm telefon konuşmaları kayıtlı zaten. J-andarma ekipleri de bu konuşmaları tek tek dinliyor ve aile içi ş-üphe de bu konuşmalardan gideriyor. Daha sonra aile içinde bir c-na-yet olmadığı k-esinlikle anlaşılınca merceğe diğer evleri alıyorlar.

Esra Taş isminde bir komşuları var, a-zm-ettiricilikten t-utuklandı. Esra Taş, o-ldürülen Büyükşen çiftinin yan komşularının oğlu ile s-evgili oluyorlar. Bunlar birlikte kaçıyorlar ve daha sonra Esra Taş’ın i-ddiasına göre, aile bunları arıyor ve ‘kaçmayın, gelin, biz sizi evlendirelim.’ diyorlar ama aile bunları daha sonra ayırıyor-.
Esra Taş o tarihten sonra o aileye bir ö-fke duyuyor. Sonraki süreçte Abdullah Başdemir denilen birisiyle i-lişki kuruyor ve bu durumu ona anlatıyor. ‘Bunlara zarar vermek istiyorum’ diye duygularını açınca Başdemir de bir kiralık k-til tutuyor.

C-nayette çok ç-arpıcı detay: Binde bir olacak o-lay
Kiralık k-til de Afgan uyruklu birisi. Başdemir’in eski çalışanı olduğu söyleniyor. Kiralık k-tile evin adresi yanlış veriliyor. Kiralık k-til evleri karıştırıyor. İlginçtir… K-tile ‘evin önünde beyaz bir doblo araç var’ diyorlar. Talihsizlik o ki c-nayetin olduğu anda her iki evin de önünde beyaz doblo araç var. Bu kadar t-alihsiz bir c-nayet.

Binde bir olacak o-lay bu c-nayette gerçekleşmiş. İşte bu yüzden dolayı aslında c-nayet 3 yılda çözülememiş. Daha sonra HTS kayıtlarını almışlar, Whatsapp konuşmalarını almışlar ve a-zmettiricilerin i-ti-rafları var ve o-lay çözüldü. O-layda k-uşku getirecek hiçbir şey yok.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir