bir alamet daha

Gündem

2020 yılı ile Dünya üzerinde birçok f-elaket ard arda yaşanmaya başladı.

K-orkutan son kıyamet açıklaması ise bilim adamlarından geldi ve Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiği açıkladı. Peki kıyamet alametleri neler, Kur’anda geçen kıyamet alametlerinden hangisi gerçek oldu, hangisi bekleniyor?

Kı-yamet mi kopacak araştırması sosyal medyanın gündemi oldu ard arda Dünya üzerinde meydana gelen f-elaketler kıyametin habercisi mi sorusu akıllara geldi. K-orkutan son açıklama ise bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiğini açıkladı. Yani Kuzey ve Güney Doğu ile Batı yer değiştirecek.

Peki Kur’anda geçen kıyamet alametleri neler? Büyük ve küçük alametler olarak ikiye ayrılan kıyamet alametlerinden hangisi gerçekleşti, hangileri gerçekleşecek? (Eşrâtu’s-Saa), âhir zamanda (zamanın sonları) ortaya çıkarak Kı-yâmet’in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.

Âhir zaman olarak tanımlanan Kı-yâmet öncesi dönemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler’in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:a) İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58). b) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54) c) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1). d) Hicaz’da bir ateşin çıkarak Busra’da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten,

e) Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31). f) İkisi de hak i-ddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17). g) İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4). h) Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

ı) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25). i) Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).) Yah-udilerle Mü-slümanların s-avaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII/341; Müslim, Fiten, 79-82). k) Z-inanın açıkça işlenmesi, i-çki tüketiminin artması, ka-dınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335). l) Kahtân’dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23). Kı-yâmetin büyük alâmetleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zik-redilir: Huzeyfetu’l-Gifarı (r.a)’den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken,

Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize “Ne konuşuyorsunuz?” dedi. Biz de “Kı-yâmet gününden konuşuyoruz” diye cevap verdik. Hazreti Peygamber; “Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır.” dedi ve “De-ccâl’i, dumanı(duhan), Dâbbetü’l-arz’ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)’ın yere inmesini, Ye’cûc ve Me’cuc’u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen’den çıkarak insanları Ma-hşere sürecek a-teşin vuku bulacağını söyledi.” (Müslim, Fiten, 39).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.