bu 3 hastalık

İlginç & Yaşam

Nikah toplum hayatı için bir nimet olarak kabul edilir. Peki, Gayr-ı meşru birleşmeler olarak da kabul edilen zinayı yapanlarda hangi hastalıklar oluşur? Belki hiç önemsemediğiniz ama hayatta mutlaka bunun bir karşılığı olacağını asla unutmayın. Peki nelerdir bunlar!

1. F-u-ş ve z-na yuvalar yıkar Nikâh toplum hayatı için bir nimettir. Gayr-ı meşru birleşmeler aile kurumunu ortadan kaldırır. Aynı zamanda zina, kurulmuş olan ailenin dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur. Geride faydasız pişmanlıklara gömülen, aldatmanın veya aldatılmanın verdiği acıyla yaşayan erkekler ve kadınlar, birbirinden kopmuş anne ve babanın ilgi ve şefkatinden yoksun büyüyen evlatlar kalır.
2. Dimağları tahrip eder Z-na-nın yaygın olarak bilinen fonksiyonu; genç dimağları tahrip etmesi, üretemez, düşünemez hale getirmesidir. Fuhuşla içli-dışlı olan nesillerin belden yukarısı çalışmaz. Bütün söz ve fiilleri belden aşağıya endekslidir. En verimli çağlarında beyinlerini boş, hatta zararlı işlerle meşgul ederler.
3. Kişiye vicdan az-abı çektirir Şu itiraflar, içine girmiş olduğu günah bataklığından dolayı vicdan a-zabı duyan bir gence ait. Bakın ne diyor: “Lise-1’den bu yana bazen uygun olmayan sinemalara gidiyorum. Bu daha sonra bana inanılmaz acılar veriyor.

4. İslami aşk ve heyecanı ö-ld-ü-rür Zina dolayısıyla haramlara girme, zamanla kişinin kalbini işgal ede ede, “Onların yapageldikleri kötü işler, gitgide kalplerini paslandırmıştır” (Mutaffifin, 83/14) ayetinin sırrı zuhur eder. Kalp duymaz ve duygulanmaz hale gelir. Günahlar kalbi kararttıktan sonra bir insanda, İslamî aşk ve heyecan bulunması mümkün değildir.

5- Bu noktada işi ciddiye almayan: Kendini disipline etmeyen bir insanın kalbine her bakışında birer kara lekenin sürüldüğü unutulmamalı. Kalbin her gün yara alması kadar kişiyi takva konusunda zayıf düşürücü bir hal düşünülemez. Bu durumda yara alan kalbin direniş gücünün de zayıflayacağını ve daha önce hassasiyet gösterilen konularda (mesela namazı dosdoğru kılma konusunda) da gerileme içine gireceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlıdır.
6- Unutkanlık verir: Z-na yapanlarda daha çok görülür. C-ns-elliğin yanlış kullanımı ve karşı c-i-nse bakma insanın hafızasını, dikkatini tahrip eder. Hafıza uzmanları günümüzde unutkanlığın ve hafıza zayıflığının artmasını yirminci yüzyılın bir hediyesi olarak dile getiriyorlar. Onlara göre beynin çalışma akışının bloke edilmesi, fazla televizyon seyretme, kontrolsüz hayaller kurma gibi şeylerden dolayı beyin kapasitesinin zayıflatılması ve sistemsiz düşünme alışkanlığı gibi etkenler insanlarda unutkanlığa sebep oluyor.

7- Sektör haline gelmesi kapanmaz yaralar açar: Fuhşun topluma getirdiği zararlardan biri de f-h-ş için oluşturulan mekânlardır. Artan dejenerasyonla doğru orantılı olarak f-h-ş mekânları da artmakta, bu da toplumun ahlaki çöküşünü hızlandırmaktadır. Çocuk denilecek yaştaki insanlar buraları doldurmakta, aile bağları zedelenmekte, bu yüzden sa-daka-tsizlik ve vefasızlık sürekli artmaktadır.
8- K-rtajları arttırır: F-h-ş neticesinde istenmeden de olsa kadınlarda ha-mile kalmalar oluyor. Tabi doğal olarak hiç kimse babasız bir çocuğu büyütüp beslemek istemiyor. Dolayısıyla ortaya k-ü-rtaj meselesi çıkıyor.

9- İnsan sağlığını tehdit: eder Gayr-ı meşru beraberlikler, insanın sağlığı için de zararlıdır. Pek çok zührevi hastalıkların kaynağının z-na olduğu tıbben sabit olmuştur. Hatta bugün insan sağlığını te-h-dit eden A-İ-D-S hastalığı da çoğunlukla üreme organları yoluyla bulaşmaktadır. z-in-anın yaygın hale geldiği toplumlarda ö-l-ü-m olaylarının çoğalacağını haber veren Peygamberimiz, bu noktaya dikkatimizi çekmiştir. (Et-Tergib ve’t-Terhib, 3/286)

10- Allah’ın g-az-abını çeker: Zina büyük günahlardandır. Rabbimiz yapılmaması üzerinde ısrarla duruyor. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden öğrendiğimize göre bu fiili yaygın bir şekilde yapan kavimleri Cenab-ı Hak helak ediyor. Yani her zina, Rabbimizin azabına bir davetiye hükmüne geçiyor. O yüzden z-nan-ın her türlüsünü terk etmek bir kulluk vazifesidir. Örnek, Ad kavmi, Sodom-Gomore, Pompei şehri.
11- Kadınları mağdur eder: Maalesef toplumumuzda yerleşen yanlış bir kanaat var. Z-na-yı erkek yaptığında normal, kadın yapınca anormal kabul ediliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Z-n-a yapan kadın nasıl ki za-niye oluyorsa erkek de z-ani oluyor. Aralarında hiçbir fark yoktur.

Z-na yapan bir kişide bu hastalıklar o kişide mutlaka görülür. Bunlardan 3’ü dünyada, 3’ü de ahirette gelir…
Dünyada başına gelir

1- Yüzünün nuru gider. Yüzünden nerdeyse anlaşılacak hale gelir. Allah’ın verdiği o güzellik ve nur artık görünmez olur

2- Fakirlik getirir. Geçimini bozar, huzurunu bozar, ömrünün bereketini giderir. Dünyadan nasıl gittiğinin farkında bile omazsın.

3- Allah’ın rahmeti ,şefaati gider. Rabbimiz lanetlediği için ömrü kısalır, yani bereketsiz hale gelir.

Ahirette başına gelecekler;

1- Direk Allah’ın gazabı ile karşılaşır. Kabirden kalkıp m-ahşer meydanına giderken Allah’ın gazabı ile karşılaşır.

2- Ce-hennemde de kalmayı gerektirir. Ce-hennemde büyük azaplara düçar olur . (İbnu’l Cevzi)

3- Kötü bir şekilde hesaba çekilir. Ahiretin o çetin gününde yaptığı bu günahın ce-zas-ının hesabı çok çetin sorulur. Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir Her sabah iki melek: “Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık!” diye nida eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.