bu iller

Gündem

KARS : Kars’ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip K-1-9 te-dbirleri k-apsamında kar-antinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, K-1-9 s-algınının ya-yılmasının en-gellenmesi, sosyal i-zolasyonun s-ağlanarak vatandaşların sağlığının kor-unması amacı ile Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyünde k-arantina uygulanması ka-rarı alındı.Köye gi-riş ve ç-ıkışlar da dur-duruldu.

ARDAHAN
Ardahan’ın Taşlıdere köyünde, yeni tip K-1-9 t-dbirleri kapsamında k-arantina kararı alındı.İl Hıfzıssıhha Kurulu, v-aka a-rtışı ve te-maslı kişilerin fazla olması ne-deniyle Taşlıdere köyünde, sa-lgının ya-yılmasının e-ngellenmesi, sosyal izolasyon sa-ğlanarak v-atandaşların sa-ğlığının kor-unması amacı ile 10 gün ka-rantina u-ygulanmasına karar verdi.Ja-ndarma e-kiplerince k-öye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

ÇANAKKALE
Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip K-1-9 te-dbirleri kapsamında k-arantina ba-şlatıldı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde K-1-9 va-kalarında artış yaşanması üzerine s-algının yayılımını engellemek ve toplum s-ağlığını korumak amacı ile 14 günlük karantina u-ygulanmasına karar verildi. Karantina sebebiyle ja-ndarma ekipleri, kö-ylerin girişlerinde önlem aldı.

ADIYAMAN
Adıyaman’da, yeni tip K-1-9 tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 evde kar-antina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin K-ovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 174 evde k-arantina uygulamasına başlandı.

KOCAELİ
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, K-1-9 tes-pit edilen 25 kişi sebebiyle 2 sokak, ka-rantinaya alındı. 150’den fazla kişinin ise te-a-slı olduğu öğrenildi.Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak’ta 15 kişinin K-1-9 te-stinin p-ozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca dün 2 sokakta 5 günlük k-arantina uygulanması kararı alındı. Temaslıların da 150 kişiyi geçmesi sebebiyle mahallenin giriş ve çıkışları b-ariyerlerle kapatıldı. 2 sokakta oturanların ih-tiyaçları ise Ve-fa D-estek Grubu ile belediye ekiplerince ka-rşılanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.