bunu yapmayın

Gündem

Çoğumuzun dikkat etmediği ha-talar, evlilik hayatımızı karartıyor. İşte o yaptığımız 7 büyük hata ve en çok merak ettiğiniz soruların cevabı…

1-Bo-şamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve Kinayeli sözler..“Sen benden b-oş ol”, “Ben seni bo-şadım” gibi sözler açık sözdür. Bu sözleri, şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda, manasını bilmese bile, bo-şamış olur. “Seni bıraktım, seni terk ettim” kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle bo-şamaya, yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı rici denir. Ama yine de üç haktan biri gitmiş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde, pişman olunmuşsa, eski ni-kaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse, tekrar ni-kah yapmadan iki b-ağ ile evliliğe devam eder. 2-

Evlilikte üç b-ağ vardır. Yani, boşama sözleri üç defa tekrarlanırsa, “Seni bo-şadım, bo-şadım, b-oşadım” derse, veya “Seni üç defa bo-şadım” derse üç bağı birden koparmış, geri dönüşü olmayacak şekilde boşamış olur. Böyle üç kere bo-şayınca talak-ı rici, talak-ı baine dönmüş olur.

3- “Babanın evine git!”, “De-fol git!”, “Ce-he-nneme git!”, “Senin kocan değilim artık” gibi, başka manalarda da kullanılan sözler ki-nayeli, kapalı sözlerdir. Bu sözler, boş-amak niyeti ile söyleyince bo-şamış olur. Buna bain talak, yani iddet müddeti içinde geri dönüşü olmayan kesin boşama denir. Bu şekilde bo-şamada, iddet müddeti geçip yeniden ni-kah yapılmadıkça bir araya gelinemez.

4- Kayınpederine “Ben senin kızını istemem, kime ister ise varsın” demek ve hanımı gezmek için izin istediğinde, “Ben seni ip ile ba-ğlamadım git”, “İstediğin yere gidersin. Bana hanım olmazsın” veya “Artık ben seni istemem”, “Seni bo-şamak istiyorum” gibi şeyler söylese, b-şamak niyet etmedikçe, bo-şamış olmaz. Ama bo-şama niyetiyle söylerse bo-şanma gerçekleşir.

5- Hanımına, anam, kızım, kardeşim demekle bo-şama olmaz. Fakat (Şimdiden sonra anam, kızım veya kardeşim ol) derse boşama olur. Bu bir talak-ı bain olur.

6-Hanımını başka başka üç zamanda birer kere boş-arsa, üç defa (Bo-ş ol) veya (Boşadım) derse yahut bir defa (Üç kere b-oş-adım) derse, geri dönüşü olmayacak şekilde n-ikâh bozulmuş olur.

7-Farzı yapmayan mesela namazın farz olduğuna inandığı halde kılmayan kadını bo-şamamak günah değildir. Kocasının ona güzellikle namaz kıldırmaya çalışması gerekir, çalışmazsa günaha girer. Evlilik vazifesini yapamayan, mesela büyü yapılmış, ilişkiden aciz olan erkeğin hanımı ayrılmak isterse, bunu bo-şaması vacip olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.