dokuz günlük

Gündem

K-orkulan O-ldu Ta-m Ka-panma G–eliyor. Ka-bine toplantısında alınan k-rarlarla beraber kor-onavir-üsle m-cadelede yeni d-öneme girilirken, uzmanlara göre iki haftalık ‘kısmi kap-anma’ sonunda va-kaların % 50 dü-şmesi bekleniyor. Aksi halde yeni kı-sıtlama ka-rarları gelecek ve bayra-mda da tam ka-panma uy-gulanacak.

YÜZDE 50 DÜ-ŞMESİ BEKLENİYOR ! DÜ-ŞMESSE TAM KAPANMA
Alınan yeni kararların sonucu henüz tabloya yansımadı fakat iki hafta sonunda v-akaların % 50 oranında düşmesi bekleniyor. Sa-ğlık B-akanlığınca açıklanan son verilere göre ülkemizde son 24 saatte 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yi-tirdi, h-asta s-yısı 2 000 845 oldu. Uzmanlara göre en kritik haftaya girdiğimiz bu günlerde, v-akalar önce p-ik yapacak, sonra da dü-şüşe geçecek ve bu önümüzdeki haftanın sonunda da % 50 oranın g-erilemiş olacak. Aksi halde ise ba-yramı da kapsayacak yeni önlemler gelecek. Bunlardan birisi de bayramda uygulaması yapılacak tam kapanma

BAYRAMDA 10 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Yapılan açıklamalara göre ‘kısmi kapanma’ dönemini kapasayan iki haftalık süreçte va-kalar ve ca-n ka-yıpları istenen seviyeye dü-şmezse yeni y-asaklar gelecek. Bilim Krulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan konu ile iligli yapmış olduğu açıklamada, AVM, b-erber, k-uaför g-ibi ye-rlerin ka-patılacağını aktarmıştı. Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre ise ba-yramda 10 günlük sokağa çıkma yasağı kararı ge-lebilir. Buna göre, 7 Mayıs Cuma akşamından başlayan sı-nırlama, 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sür-ecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.