Emekli Maaşı

Gündem

Emeklilerin minimum düzeyde hayatlarını sürdürebilmeleri için kanuni düzenlemelerle emeklilik maaşı hakkı tanınmıştır. Bankalar emekli maaşlarına bl-oke koyabiliyorlar. Emekli maaşı ile geçinemeyen maddi olarak zor vakitler geçiren emekliler tekrar çalışmaya başlayabiliyorlar veya ekonomik ihtiyaçlarını borçlanarak gidermeye çalışıyorlar. Alınan karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş alan kişilerin n-afaka borçları dışında maaşlarına h-aciz uygulanması yapılmamaktadır. Yapılan bloke veya h-aciz işleminde emeklilerin muafiyeti bulunur. Emekli olup maaşına h-aciz veya bloke konulmuş kişilerin itiraz etme hakları bulunur.

Farklı nedenlerden dolayı söz gelimi ev kredisi çekmek, araba kredisi çekmek veya ihtiyaç kredisi kullanmak gibi durumlarda maaşlarını blokeli olarak kullanabiliyorlar. Bankalarda bu durum yalnızca verdiği krediyi geri almayı garanti edebilmek için kullanılıyor. Bu durumla ilgili ortaya çıkabilecek karışıklıklar Yargıtay hukuk genel kuruluna yönlendirilebilir. Bağ-kur’dan emekli olmuş kişilerin tüketici kredisi kullanması durumunda banka emekli maaşlarına b-loke ya da h-aciz konulmasıyla açılan davada bağ-kur emeklisi kişinin kredi kullandıktan sonra ilerleyen dönemlerde kısıtlı hale gelen emeklilik maaşının icra takibine düşmesi. Bu durumun usule uygun olmadığını emekli maaşını bütünüyle bloke edilmesinin mümkün olmayacağını ve kesilen 15.000 TL’lik kesintinin geri taraflarına yatırılmasına yönelik dava açmıştır.

Maaşlara Bloke mi Geliyor?
Mahkemeden gelen karara göre emekli bireyin kredi çektikten sonra hakkında kısıtlama kararının olmasının bankaya karşı ileri sürülemeyeceği kabul edilmiştir. Fakat tekrar kanunda belirtilen mevzuat gereği nafaka alacaklar ve SGK alacakları hariç olmak üzere aylıktan kesinti yapmanın mümkün olmadığını belirtmiştir. Banka protokolsinde yer alan maddelerin uzun vadeli haksız şart olduğu belirtilmiştir. Mahkemeden çıkan karara göre 12.900 TL’nin geri yatırılmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine banka konuyu Yargıtay’a taşımıştır.

Banka Yargıtay’a durumun bu yasal düzenlemeden önce olduğunu bankaya olan borcunun ödenmesi gerektiğini bankanın tüm alacakları için hesaplarına bloke koyma, takas etme, maaş hesabına bloke koyma gibi durumların kredi borcu protokolsine uygun olduğunu ve ödemesi gerektiğini taksitlerin zamanında ödemesi gerektiğini ve ihtirazı kayıt koymaksızın 15 ay boyunca borcunun bedelini ödemesi gerektiğini belirtti. Bu durumun emniyet şartları ile bağdaşmadığını ahde vefa ilkelerine uygun olmadığını açıklamıştır.

Mahkemenin kararından sonra Yargıtay genel kurulundan gelen kararla emekli bireyin kredi kullanabilmek için maaşını bir mal varlığı olarak göstermiş ve kredisini bu mal varlığı ile nakden ve peşin olarak öleceğini belirtmiştir. Bunun üzerine kişinin hesabına kredisi yaptırılmıştır. Emekli bireyin bu protokol imzalarken kendi sosyo ekonomik yapısını bilmekte ve kullandığı kredi bu paradan ödeyeceğini bilerek kendi rızası ile imzalanmıştır.

Mahkemeden gelen haciz ve bloke işlemi uygundur. Ayrıca emekli birey kredisini kullandıktan sonra hiçbir taksitini düzenli ödememiştir. F-aizin geri ödenmesini istemesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bu kararla emekli bireyin kullandığı kredisini ödememesi kesinlikle kabul edilir değildir. Ayrıca bankalarla bireyler arasında varılan anlaşma gereği maaşlar bloke edilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.