Fuat Oktay Açıkladı

Gündem

Fuat Oktay açıkladı: Si-gara ve a-lkole yeni y-asaklar g-eliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, a-lkol ve t-ütün b-ağımlılığına karşı yeni y-asaklar getirileceğini söyledi. Oktay, “R-eklam niteliğindeki tabela ve ayaklı p-anoların kullanımı ile ‘me-yhane, to-bacco s-hop, n-argile c-afe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz” dedi.

FUAT OKTAY AÇIKLADI: S-İGARA VE A-LKOLE YENİ YA-SAKLAR GELİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanı olduğu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) çalışmalarıyla ilgili olarak Milliyet yazarı Abdullah Karakuş’a yeni açıklamalarda bulundu.

Al-kol ve t-tün ürünlerinin satışına ilişkin yeni yasakların getirileceğini söyleyen Oktay, b-ağımlılıkla m-ücadelede en etkili yöntemin ‘ilk denemenin önüne geçmek’ olduğunu söyledi. “Bir kereden bir şey olmaz” yanılgısıyla başlayan sürecin bağımlılığa kadar gittiğini belirten Oktay, “Dolayısıyla gençlerimizin si-gara, n-argile, a-lkol, t-ütün gibi z-ararlı maddeleri hiç de-nememesini hedefliyor ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Gençlerin toplanma alanları olan okullarda si-gara içilmemesine yönelik tedbirleri artırıp Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Okulda Bağımlılıkla Mücadele (OBM) programını yıl sonuna kadar tüm okullara yayacaklarını söyleyen Oktay, devamında şu bilgileri verdi:

“A-lkol ve tü-tün ma-mulleri satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile ‘m-eyhane, tob-acco s-hop, na-rgile c-afe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz.

Yine ö-zendirici ve kullanım alışkanlığının yaygınlaşmasına hizmet ettiğini değerlendirdiğimiz na-rgilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik düzenlemeler yapmak da eylem planlarımız dâhilinde bulunuyor. Bu yıl içinde tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarını da hizmete sokacağız.”

İnternet ortamına da düzenleme getireceklerini belirten Oktay, “Tüm internet se-rvis sağlayıcıları yeni aboneliklerini, aksi talep edilmedikçe, güvenli internet hizmeti ile başlatacak” dedi. Oktay’ın açıklamalarına göre, siber zorbalık ve dijital kumara yönelik de önlemler getirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.