Geçirenler

Gündem

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, “Koronav-irüsü atlatmış kişilere özellikle hareketli olmalarını, sabit kalmamalarını öneriyoruz” dedi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şarlı, koronav-irüs s-algınının kalbe etkisine i-lişkin açıklamalarda bulundu. Belirgin hastalıkları olanların hastaneye başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şarlı, “Koronav-irüse ba-ğlı k-alp tutulumu farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi olan kalp kasının direkt tutulumu bunun en bariz örneğidir.

Göğsün ortasında b-askı, a-ğrı ve y-anma şeklinde ş-ikayeti olan ve yakın zamanda koronavi-rüs enfeksiyonuna ya-kalanmış bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Kalp k-rizi, teşhisi ve tespiti çok kolay hastalıktır. Belirgin şekilde hastalık belirtileri olan kişilerin a-cil olarak hastaneye başvurmaları gerekir. Koronav-irüs nedeniyle ‘miyokardit’ denilen kalp kası iltihabı olabilir. Bu durumda kalp kasında zayıflık ve yetersizlik ortaya çıkıyor. Bu tür durumlarda hastada nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu ş-ikayeti olur. Olası böyle bir durumda kalp ultrasonuna bakmak gerekir. Destek tedavisi başlanırsa genelde hastalık geçicidir” diye konuştu.

ABİT KALINMAMALI’
Koronav-irüsün pıhtılaşma r-iskini artırdığına v-urgu yapan Doç. Dr. Şarlı, “Bacak toplarda-marlarda p-ıhtı gelişimi ve daha sonra bu pı-htının kalp yolu ile akciğer da-marına ilerlemesi sonucu o-lümcül akciğer embolisi va-kaları ile daha sık karşılaşmaya başladık. Ancak teşhis konulduğu zaman tedavisi çok zor olmayan bir hastalıktır. Covid tedavisi nedeniyle yatan hastalara tedavi protokolü içinde k-an sulandırıcı i-laçlar iğne şeklinde veriliyor. Koronavi-rüsü atlatmış kişilere de özellikle hareketli olmalarını, sabit kalmamalarını ve k-an sulandırıcı aspirinleri birkaç ay kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, “Koronav-irüsü atlatmış kişilere özellikle hareketli olmalarını, sabit kalmamalarını öneriyoruz” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şarlı, koronav-irüs s-algınının kalbe etkisine i-lişkin açıklamalarda bulundu. Belirgin hastalıkları olanların hastaneye başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şarlı, “Koronav-irüse ba-ğlı kalp tutulumu farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi olan kalp kasının direkt tutulumu bunun en bariz örneğidir. Göğsün ortasında b-askı, a-ğrı ve y-anma şeklinde ş-ikayeti olan ve yakın zamanda koronavi-rüs en-fe-ksiyonuna ya-kalanmış bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Kalp k-rizi, teşhisi ve tespiti çok kolay hastalıktır. Belirgin şekilde hastalık belirtileri olan kişilerin a-cil olarak hastaneye başvurmaları gerekir. Koronav-irüs nedeniyle ‘miyokardit’ denilen kalp kası il-tih-abı olabilir. Bu durumda ka-lp kasında zayıflık ve yetersizlik ortaya çıkıyor. Bu tür durumlarda hastada nefes darlığı ve ka-lp ri-tim bozukluğu ş-ikayeti olur. Olası böyle bir durumda kalp ultrasonuna bakmak gerekir. Destek tedavisi başlanırsa genelde hastalık geçicidir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.