Genelge

Gündem

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek ’dinamik denetim’ ile alakalı genelge gönderdi. Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an önce tam manası ile normalleşmenin sağlanması için ’Dinamik Denetim Süreci’nin başlatıldığı hatırlatılan genelgede, bu çerçevede ülke genelinde yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirtildi:

“Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerine yönelik olarak 02 Nisan 2021 Cuma günü bütün il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin

(tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeliyle belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle beraber) katılımı ile gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek.

Denetimlerde bu iş yerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu iş yerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak biçimde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) % 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeninin planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu iş yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel itibari ile bu iş yerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecek. İş yerlerinin ve vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek.

Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek. Denetim çalışmaları neticesinde sürdürülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecek. Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinden azami düzeyde istifade edilecek. Meslek odalarının denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecek.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.