Güzel zam 1063 tl

Gündem

Milyonlarca memuru ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde çalışma ile ilgili detaylı hesaplama yapılacak. Çalışma ile birlikte unvanlar arasındaki farklılık sona erecek.

Toplu sözleşmede mutabakata varılmasının arkasından memur emeklileri ve memurların gözü 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge ilk başta hemşire, polis, öğretmen ve din görevlileri için gündeme gelmiş, bu konu ile ilgili bazı çalışmalar da yapılmıştı.

Fakat diğer memurlar için de aynı problemin yaşanması, kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi.

Yapılacak çalışmayla unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İlk başta 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar tekrardan değerlendirilecek.

Böylece polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelerin haricinde kalan unvanlar da ele alınacak.

Şefler, şube müdürleri, müfettişler, daire başkanları, uzmanlar, kariyer meslekleri, üniversitelerdeki genel sekreterler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareci kadroları da içine alabilecek.

Hazırlanacak taslağın 2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi bekleniyor.

İdareci olmayan memur kadrolarının da incelenmesi bekleniyor.

Çalışmalar esnasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak.

Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da faydalanacak.

Öte yandan ek gösterge artışının yalnızca mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde yer alacak.

DAHA ÖNCE HAZIRLANMIŞTI

Ek göstergeyle ilgili ilk çalışmalar yapıldığında 4 meslek grubu için bazı taslaklar ortaya çıkmıştı.

Bu taslaklara göre eğitim ve statüye göre artış alternatifleri düşünülmüş ve gerekli hesaplamalar yapılmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.