hepsini yaşamaya başladık

İlginç & Yaşam

1165 yılında İspanya sınırları içinde kalan Murcia şehrinde dünyaya gelen Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin 2022 k-han-etleri ortaya çıktı.

Ünlü düşünür, Saatlerin Hazinesi, adlı kitabında 2022’nin Cumartesi gününde başlaması halinde bazı olumsuz olayların gelişeceği tahmininde bulundu. İşte o k-ha-netler. Son 3 yıldır pandemi ve iklim kr-iziyle bo-ğu-şan dünya geleceğe karamsar bakıyor. 2022 yılına da hali hazırda koronavirüsün yeni varyantı ile girdik. Birçok olumsuzluk yaşasak da hala umudumuzun olduğu gelecek yıl için ünlü İslam düşünürü Muhyiddin İbnü’l-Arabî bir takım kehanetlerde bulunmuş.

Muhyiddin İbnü’l-Arabî ‘Saatlerin Hazinesi’ adlı kitabında 2022 yılının cumartesi gününde başlamasına dikkat çekerek sıralamış tahminlerini. İşte o kehanetler… “Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar.” “Hükümdarlarda hırs ve doymazlık görülür. Bunlar birbirini ö-ld-ür-meye teşebbüs eder. Memleket içinde fitne ve kargaşa sürüp gider. Bu da birçok hastalıkların bir işareti sayılır.” “Ekin ve ziraat işleri geriler, zayıflar.” “Öte yandan hububat ve meyve mahsulleri artar ve bollaşır.” “Şayet yeni sene Cumartesi günü ile başlarsa, günün çıkış yeri ve kısmeti Zühal yıldızıdır.

Bu sene sürü hayvanları için iyi olmayan bir senedir.” “Denizlerde gemiler batar, garb (Batı) memleketlerin hükümdarlarından biri ö-l-ü-r. “İnsanlarda k-orku hakim olur. İnsanların yapacağı işlerde zorluklar ve güçlükler doğar.” “İnsanlar arasında ö-l-ü-m olayları artar.” “Bu sene içinde sa-vaş olaylarının arttığı görülür, dokuma ve kumaşlar yağmalanır, çiçek hastalığı artar.”

“Ay veya güneşten biri tutulur. Bu sebeple birçok k-a-n dökülür.” “Boşanma olayları artar, şi-d-detli yağmurlar görülür. Bu yağış f-la-ke-tinden koyun sürüleri de te-lefat olur.” “Evleri yıkar, çekirge a-f-eti başlar, kulları helak eder ancak dağ başında oturanlar kendilerini bu a-fe-tlerden koruyabilirler. “Boşanma olayları artar, şi-d-d-etli yağmurlar görülür. Bu yağış f-la-k-eti-nden koyun sürüleri de telefat olur.”

“Bu sene uğ-urs-uz bir sene sayılır çünkü Zühal yıldızının çıkış ve kısmeti budur. Bu yıldızdaki uğursuzluk özellikle, ö-l-ü-lerle k-ab-irleri do-ldurur imar eder.” K-h-a-netler her ne kadar kötü olsa da bunların sadece tahmin olduğunu unutmayalım. “Umarız bunların hiçbirini yaşamayız” diyerek konuyu burada bitiriyoruz. ” Kaynak: Onedio

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.