hesaplara yatırılıyor

Gündem

Paralar hesaplara yatırılıyor. Her ay 1.657 TL ödeme yapılıyor. Başvuranlar bu destekten yararlanıyor. Yazılı başvuru şartı bulunuyor. Engelli akrabasına evde bakan ve gerekli şartları sağlayan kişilere aylık 1.657 TL ödeme yapılıyor. Bunun için bakılan kişinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şart.

Engellilerin toplumsal hayata kazandırılabilmesi için ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarının engellenmesi gerekiyor. Engellilerin bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bu durumda bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor.

Bakım parası sayesinde engellinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve daha kaliteli bakım hizmeti alması hedefleniyor. Şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye aylık 1.657,86 TL ödeme yapılıyor. Bu paranın engelliye bakacak kişiye verilme nedeni engellinin bakımının daha kaliteli bir şekilde yapılması. Dolayısıyla bu paranın bu amaçla kullanılması hem vicdani bir sorumluluk, hem de bir gereklilik.

KURUL RAPORU GEREK Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınması mümkün değildir. Diğer yandan engellinin sağlık kurulu raporunda engellinin bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerek. Bakıma muhtaç olmayan engellilere bakan kişilerin evde bakım parası alması mümkün değildir.

HAKSIZ AYLIK İADE EDİLİR Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerek. Bu yıl itibarıyla bu rakam 1.705 TL. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 5.115 TL’yi geçmemesi şart.

Aksi takdirde bakım parası alınamaz. Bu para alınırken hanede yaşayan kişilerin gelirinin bu sınırın üzerine çıkması halinde bu durumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilmesi gerekir. Bu durum bakanlık tarafından tespit edilirse haksız alınan evde bakım paraları geri istenebilir.

AKRABALIK VE AYNI EVDE OTURMA ŞARTI ARANIYOR Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması şartı var. Ancak konuyla ilgili yönetmelik üvey akrabaların da evde bakım parası alabileceğini söylüyor. Diğer yandan engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart.

Ancak engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi hâlinde; değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağı yönündeki görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK? Evde bakım parası için gerekli başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.