ilk yaşandı.

Magazin

Dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yapan Müge Anlı Ta*tlı Se*rt programında bir ilk y*aşandı. 2.5 yıl önce Konya’da Necla – Metin Büyükşen c*inayetinin işlendiği programa, o*lay anında evde olan ve ö*lü taklidi yaparak k*urtulduğunu söyleyen Büşra Büyükşen de katıldı. Hayatını kay*beden çi**ftin kızları olan Büşra, çe-lişkili ifadeleri ile ci-nayetl-erin de şü-phelisi konumuna geldi. Müge Anlı, son programda Büşra’ya bir ja-ndarma ve doktor esliğinde hi-pnoz y-önteminin u-ygulanacağını söyledi.

10 KİŞİLİK ÖZEL TİM K-URULDU Müge Anlı’da yapılan bu ça-ğrı, yerini b-uldu ve y-anıtsız kalmadı. Ja-ndarma Genel Ko-mutanlığı, Türkiye’nin gündemine oturan çifte ci-naye-tin çözümü için Jandarma S-uç Ar-aştırma Timi’nin deneyimli de-dektiflerinden oluşan 10 kişilik ö-zel bir e-kip kurdu.

H-İPNOZ UYGULAYACAKLARMüge Anlı ile Tatlı S-ert dün sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse son çare hi-pnoz yapılacağı öğrenildi. Müge Anlı, j-andarmadan bir bilirk-işinin de t-anık olarak katılmasıyla Büşra B-üyükşen’e h-ipnoz u-ygulanacağını açıkladı. JA-SAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

CA-N-LANDIRMA YA-PTILAR Öte yandan Doktor Osman Büyükşen’in Türkiye’nin y-üreğini sız-latan isya-nına rağmen su-skun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı’nın programında o-lay gününü ca-nlandırdı. Stüdyoya g-etirilen pencere ve yatak ile o günü tekrar anlatan Büşra’nın y-aptıkları ve s-öyledikleri arasındaki çe-lişkiler dikkat çekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir