kapanma desteği

Gündem

Kamuya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine verdiği 52 günlük tediye ödemelerinin 2. taksidi 11 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.Bir işçiye en az 1.101 TL ödeme yapılacak. Kamu ve taşeron işçilerine verdiği ek tediyenin birinci taksidinin Ocak ayında verilmesinin ardında “ek tediye 2. taksit ne vakit verilecek” diye merakla bekleniyordu. Kamuya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine verdiği tediye ödemelerinin ikinci taksidi amacıyla tarih belli oldu. Ödeme bayram evveli 11 Mayıs’ta yapılacak.

Türkiye’de taşeron ve kamu işçilerine devlet doğrultusundan senede 2 kez 4 taksit durumunda olmak üzere tediyeödemesi yapılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ise ikinci tediye ödemeleri 11 Mayıs

tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. 24 Aralık tarihinde ise maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ek tediyelerinin tamamı ödenecek.KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR? 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içersinde olan alttaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ek tediye ödemesi yapılıyor. Sermayesinin

yarısından çoğu devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, Kamu iktisadi teşekkülleri, Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, Belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR? Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılıyor. 2021 senesinde asgari ücretli bir işçinin kesintiler de eksiltildikten sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor.

HACİZ KONULAMIYOR Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler senenin tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları vakit oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit Ocak, haziran, eylül ve Aralık aylarında 13’er günlük tediye olarak yapılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.