Koruyucu

Sağlık

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, mide koruyucu i-laç kullanırken d-ikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, mide koruyucu i-laç kullanırken di-kkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Doç. Dr. Yaşar, toplumda ‘mide koruyucu’ olarak bilinen i-laçların asıl etkisinin mide a-sidinin üretimini azaltmak olduğunu belirterek “Ancak mide a-sidi sanıldığı gibi z-ararlı değildir. Proteinlerin sindirimi, demir, kalsiyum, B12 vitamini ve tiroid hormonu gibi bazı i-laçların vücut tarafından emilmesi için gereklidir. Ayrıca mide a-sidi, yutulan mikroorganizmaların bağırsaklara ulaşıp çoğalmasını ve bu yolla gelişebilecek bağırsak en-fe-ksiyonlarını engeller” diye konuştu.

A-sit baskılayıcı olarak bilinen proton p-ompa inhibitörlerinin 80’li yıllardan itibaren kullanımda olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yaşar, “Bunlar dünyada ve ülkemizde çok sık, gereksiz ve uzun kullanılan i-laç gruplarındandır. Yapılan farklı çalışmalarda, hastaların yüzde 25 ila 70’inin bu grup i-lacı gereksiz kullandığını ortaya çıkardı.
Ülkemizde bu i-laçların ‘mide k-oruyucu’ olarak tanımlanması da bu gereksiz kullanımın başlıca sebebidir. Diyabet, tansiyon, kalp gibi k-ronik hastalıklar nedeniyle i-laç kullanan tüm hastalar ek olarak koruyucu mide i-laçları da kullanır. Bu tedaviler sırasında koruma amaçlı mide a-sidini azaltma çabası doğru ve gerekli bir yaklaşım olmadığı gibi, uzun dönemde farklı sorunlara sebep olabilir. Özellikle ‘Dispepsi’ olarak tanımlanan ve aslında stres, beslenme ve yaşam tarzı ile il-işkili şi-kayetleri olan hastalarda, yanıt alamamalarına rağmen yıllarca düzenli mide ilaçları

kullanımı sıkça karşılaştığımız bir durumdur” dedi. Doç. Dr. Yaşar, asit baskılayıcı i-laçların uzun süreli kullanımının birçok soruna yol açtığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:”Genel olarak güvenli kabul edilseler de a-sit b-askılayıcı il-açlar 1 yıldan daha uzun süre ve yüksek d-oz kullanımlarda kemik yoğunluğunda azalma ve kırıklara, bağırsak ve akciğer en-feksi-yonlarına, magnezyum ve vitamin B12 eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle kısa süreli ve düşük do-z kullanım tercih edilmeli. A-sit b-askılayıcı ilaçların r-eflü hastalığı, gastrit ve ülser tedavisinde 4-8 hafta, Helikobakter pylori tedavisinde ise 14 gün ant-ibi-yotik tedavisi ile kullanılması yeterlidir. Ancak bazı istisnai durumların olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Yaşar, “R-eflüye bağlı ileri derecede yemek borusu hasarı ve ‘Barrett’ h-ücresel değişikliği

olanlar hekim gözetiminde uzun vadeli bu i-laçları kullanabilir. Aynı şekilde yemek borusu darlıklarından dolayı tedavi alanlar; yaşlı, ek hastalıkları ve ülser ka-n-aması veya delinmesi öyküsü olup uzun süre a-ğrı ke-sici, a-spirin ve k-an sulandırıcı kullanmak zorunda olan özellikli hasta grupları da hekim önerisi ve takibi ile uzun süre mide i-laçları kullanabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı. Kaynak : Hürriyet

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.