Mehmet Ceyhan Açıkladı

Uncategorized

Hurriyet.Com.Tr’nin son dakika haberine göre: Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal vi-rüsten daha hızlı yayılıyor ise, s-alg-ının bitmesi için beklediğimiz mu-tasyonun başlangıcı da olabilir” açıklamasını yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, m-utasyona uğrayan ko-ronavi-rüsle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. “Henüz te-laşlanacak bir şey yok” ifadesini

kullanan Ceyhan, “Her zamanki gibi di-kkatli olmalıyız” u-yar-ısında da bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyona uğrayan vi-rüse il-işkin şu bilgileri paylaştı: ‘DAHA BU-LAŞ-ICI OLDUĞU KL-İNİK VERİLERLE DOĞRULANMADI’ Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz ka-ramsarlık için bir neden yok. Çünkü; 1. Bu-laşıcı-lığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik yalnızca bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bu-laştırıcı olduğu bile la-boratuvar ve k-linik verilerle doğrulanmış değil.

2. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü vi-rüsün fon-ksiyonları tam anlaşılıncaya kadar, yani daha b-ulaştırıcı ve a-ğ-ır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir. MU-TASYON PAND-EMİYİ BİTİREBİLİR 3. Bu m-utasyon eğer gerçekten orijinal vi-rüsten daha hızlı yayılıyor ise, sa-lgının bitmesi için beklediğimiz m-utas-yonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mu-tasyonda vi-rüsün daha bulaşıcı, ancak za-rarsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. 4. Ancak istemediğimiz yönde bir m-utasyon olursa, mecburi olarak vi-rüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz te-laşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi d-ikkatli

olmalıyız. MU-TASYON Vİ-RÜS 8 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ ‘SA-RS-Co-V-2 VUI 202012/01’ isminin verildiği ko-ronavirüs mu-tasyonunun İngiltere’nin ardından Hollanda, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna ve Avustralya’da da görüldüğü bildirildi. Vi-rüsün daha te-h-likeli olabileceğine dair endişeler artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon H-astalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, m-utasyona uğrayan ko-ronavi-rüsle ilgili ezber bozan açıklama yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.