Melek ile Balık

Hikaye

Vaktiyle bir müminle kafir beraberce balık avına çıkarlar. Deniz kenarında avlanmaya dalarak akşama kadar olta sallarlar.

Kafir oltasını her denize saldığında tapındığı putun adını anar. Müminde her olta atışında Allah’ın adını dilinden düşürmez. Fakat akşama kadar süren avcılık sonunda kafir torbasını balıkla doldurmasına karşılık mümin hiçbir şey tutamamıştır. Güneş battığı sıralarda bir balık tutu ise de onu da neşe içinde elinden kaçırıverdi.

Böylece de kafir eli dolu olarak müminin de eli boş olarak üzüntü içinde evlerine dönerler. Bunun üzerine koruyucu melek mümin avcı hesabına üzüntüye düşer. Göğe çıktığında Allah (c. c. ) kendisine müminin Cennetteki yerine kafirinde Cehennemdeki yerini gösterir.

Bu durumu gören melek şöyle der. Allah’a and olsun ki Cennetle kazandıktan sonra müminin dünyada uğradığı zararların hiçbir değeri yok. Cehennemlik olan kafirinde dünyada eriştiği zenginliklerin bir değeri yok. O Yüzden müminin öbür dünyada çektiği çi-le ve sıkıntılar hiç kalır. Buna karşılık kafirin de bu dünyada eriştiği nimet ve zenginlikler öbür dünyada uğrayacağı çetin a-zabı bir nebzecik olsun hafifletmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.