NORMALLEŞMEYE EN YAKIN 30 ŞEHİR

Gündem

Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa dü/şen haftalık va/ka sayısı 35’in altında kalan orta ve dü/şük ri/sk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda…

Koronavi/rüs ile geçen yaklaşık bir yılın ardından, Türkiye sa/lgınla mü/cadelesinde 1 Mart itibarıyla yeni bir viraja girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Cumhurbaşkanı Kabinesi, hayatın her alanına da/mgasını vuran sa/lgın te/dbirleriyle ilgili k/ritik kararlara imza atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği k/riterler çerçevesinde “dü/şük, orta, yüksek ve çok yüksek ri/skli” olmak üzere kategorize edilen illerde, sa/lgının seyrine göre kaldırılacak kı/sıtlamalar ya da uygulanacak ek te/dbirler netleşecek.

Normalleşme adımları kapsamında yeni bir va/ka pikine meydan vermeyecek önlemlerle ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa dü/şen haftalık va/ka sayısı 35’in altında kalan orta ve dü/şük ri/sk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda.

Sa/lgınla mü/cadelede “yerinde karar” dönemi çerçevesinde il valilikleri ve hıfzıssıhha kurullarının el rehberi olacak kararlar için gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Başta gıda sektörü olmak üzere ticari işletmeler normalleşme kapsamında faaliyetlerine yeniden başlamayı umut ederken, daha önce 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyurulan, Türkiye genelinde ilkokulların tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim uygulaması için de yine kabinenin kararları belirleyeceği olacak.

MEB: KOŞULLARA GÖRE
Belirlenen seviyelerde yüz yüze eğitim konusunda dün ilk açıklamalar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere valiliklerden geldi. Açıklamalarda kabine toplantısına işaret edilerek, yeni kararlar açıklanana kadar mevcut durumun korunacağı ifade edildi. Ardından da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, yüz yüze eğitime ilişkin alınan karar hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin sa/lgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Va/ka Sayısı Haritası’nın güncellenme takvimi ve Koronavi/rüs Bilim Kurulunca belirlenen k/riterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin sa/lgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca ‘yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”

HANGİ K/RİTERLERE BAKILACAK?
İllerin ri/sk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa dü/şen haftalık va/ka sayısının yanısıra, a/şılama, yoğun bakım ve ya/tak doluluk oranı gibi k/riterler de etkili olacak.

Va/ka sayısı k/riteri açısından, haftalık va/ka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “dü/şük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” ri/skli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Ko/vid-19 va/ka sayısı verilerine göre, Türkiye’de va/ka sayısına göre 5 il dü/şük ri/skli, 25 il orta ri/skli, 39 il yüksek ri/skli, 12 il ise çok yüksek ri/skli kategorisine giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362. Bu nüfusun 2 milyon 50 bin 985’i dü/şük ri/sk kategorisine girmesi beklenen illerde yaşıyor.

Orta ri/sk grubunun içerisinde yer alan toplam nüfus 21 milyon 750 bin 193 kişi. Buna göre, normalleşme adımlarının atılması beklenen dü/şük ri/sk ve orta ri/sk grubunda 23 milyon 801 bin 128 nüfus bulunurken, 59 milyon 813 bin 234 vatandaş ise yüksek ve çok yüksek ri/skli illerde yaşıyor.

DÜ/ŞÜK Rİ/SKLİ İLLER (100 BİNDE 10’UN ALTINDA OLANLAR MAVİ RENK)
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 – Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

ORTA RİS/KLİ İLLER (100 BİNDE 11-35 ARASI VA/KA OLAN İLLER SARI RENK)
Afyon 31.62 – Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 – Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 – Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 – Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342

Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.

‘İSTANBUL’DA ARTIŞ EĞİLİMİ VAR’
Sağlık Bakanlığı Koronavi/rüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronav/irüs pa/ndemisinde “yerinde karar” döneminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, İstanbul’daki son durumu da değerlendirdi ve “İstanbul, ilçeler arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve va/ka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul’da tam açılma için henüz erken” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mi/krobiyoloji ve En/feksiyon Ha/stalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, illere göre va/ka oranlarının açıklanmasının ardından yerinde yönetim dönemine geçilen Türkiye’de, il pa/ndemi kurullarının gözeteceği k/riterleri anlattı. İl pa/ndemi kurullarının birtakım eşik değerlere göre açılma ya da kı/sıtlama kararlarına gideceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, “100 bin nüfusta son 7 günde görülen en/fek/siyon insidansına (yeni olguların nüfusa oranı) bakılacak. Bu insidans belli eşik değerlerin altına dü/ştüğü zaman açılmaya gittiğinizde ri/ski de dü/şürmüş oluyorsunuz. Daha güvenli bir yöntem. Şu an Türkiye’de o eşik değerlerin altında olan 10-20 kadar il var mesela. Buralar hem okullar, hem diğer kapalı olan yerlerin açılması anlamında daha güvendeler. Yalnız sadece oranlardaki dü/şüş değil, bu dü/şüşün süreklilik göstermesi de gerekiyor. Yani il pa/ndemi kurullarının bakması gereken bir diğer parametre de tabii ki in/fe/ksiyon hızının haftalar boyunca dü/şüş trendi içinde gitmesi, yani artmaması. Dü/şüş olmuş ama artışa geçtiği bir ortamda açılmalara giderseniz o da sı/kıntı yaratabilir” dedi.

‘SADECE NÜFUSA GÖRE ORANLAR DEĞİL, TEST POZİTİFLİK ORANLARI DA ÖNEMLİ’
Sadece nüfusa göre oranlar değil test pozitiflik oranlarının da önemli bir parametre olacağına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, “Test pozitif oranlarının artması da istenmeyen bir durum. Yani sa/lgının kontrolü açısından olumsuz bir durum. Ayrıca açılma olduğunda da (okul, kafeler vb), en/fe/ksiyon kontrol önlemlerinin sıkı kurallarla belirlenmiş olması gerekiyor. İl pa/ndemi kurulları bunların hepsini bir arada değerlendirerek kararlarını verecek” diye konuştu.

‘YERİNDE YÖNETİMDE İSTANBUL FARKLI DEĞERLENDİRİLMELİ’
Yerinde yönetim kararlarında İstanbul gibi büyük şehirlerin farklı bir pozisyonda değerlendirilmesi gerektiğini vu/rgulayan Prof. Dr. Yavuz, bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı: “İstanbul gerçekten hem iş akışı açısından hem de nüfus hareketliliği açısından farklı bir durumda. İlçeler arası hareketliliği çok fazla olan bir il. Onun için İstanbul’da il bazında kararlar alınmalı. İl pa/ndemi kurulu burada ilçe ilçe de tespit edebiliyor en/fe/ksiyon oranlarını ama bu şekilde çok geçiş olduğu için il bazında değerlenmek daha sağlıklı olur. Küçük yerlerde belki il pa/ndemi kurulları diyelim bir köyde çok dü/şük bir en/feksi/yon oranına göre açılma ya da bir köyde çok yüksek oralar nedeniyle kapanma kararı alabilir ama İstanbul’un bu anlamda diğer illere göre gerçekten daha farklı değerlendirmesi gerekir.”

‘HA/STANE KAPASİTELERİ DOLU DEĞİL AMA TEST POZİTİFLİK ORANLARI ARTIYOR’
İstanbul’daki oranların bir önceki haftaya göre yükselme eğiliminde olduğuna işaret eden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu nedenle tam açılma için henüz erken olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bir önceki haftaya göre artış var. Bizim kendi ha/stanemizde ya da arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, hafif bir kıpırdanma olduğunu söyleyebiliriz hem test pozitifliği oranları hem de va/ka sayısı anlamında. Bu da biraz alarmda olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Demin söylediğim o azalma trendinin görülmesi ve devam etmesi gerekiyor. Şu anda henüz bu durum yok, hatta biraz yukarı doğru gidiyor test pozitifliği olarak da va/ka sayısı olarak da. Her ne kadar ha/stanelerde bir kapasite sıkıntısı, yoğun bakım kapasitesinde bir doluluk olmasa da ki açılma kararlarında bunlar da önemli k/riterler arasında yer alıyor, a/ğır ha/sta sayısının çok fazla olmaması iyi bir şey ama test pozitifliği oranlarında ve va/ka sayısındaki yukarı doğru gidiş dü/şündürüyor. Bence İstanbul için tam açılma konusu şu an biraz erken gibi duruyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.