önlemler

Gündem

5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken önlemlere dair önerilerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtildi. Genelgede, yeni varyantlarıyla birlikte birtakım ülkelerde s/algının seyrinde tekrar tırmanış izlendiği belirtilere, bütün kara, hava, deniz ve trenyolu sınır kapılarında,

5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yaşama geçirilmesi gereken önlemler sıralandı. Buna göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu hususta yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkeye direk seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle eş güdümlü son 14 günde bu 6 ülkede varolduğu anlaşılan şahıslardan ülkeye girişten azami 72 saat evvelce yapılmış negatif neticelu P-CR test ra-poru ibrazı talep edilecek ve bu şahıslar valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün vakit ile karantinaya alıncak. Karantinanın 14’üncü gününün neticesinda yapılacak PCR test neticesinun ne-gatif çıkması durumunda karantina önlemi sonlandırılacak. PCR test neticesi pozitif çıkanlar ise test neticesinun po-zitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alıncak ve 14’üncü günün neticesinda PCR testinden n-egatif netice alınmasıyla önlem sonlandırılacak. Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye’ye gelen şahıslar ile son 14 günde bu ülkelerde varolduğu anlaşılan şahıslara yönelik mecburi karantina programının zamanı 10 gün olarak uygulanacak olup, karantinanın 7’nci gününde PCR testinin ne-gatif çıkması durumunda mecburi karantina programı sonlandırılacak.

PCR testinin po-zitif çıkması durumunda ise Sıhhat Bakanlığı Co/vid-19 rehberi tarafında hareket edilecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen şahıslardan girişten azami 72 saat evvelce yapılmış ne-gatif neticelu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Genelgede belirti edilen bu ülkeler dışında başka ülkelerden gelenlerden girişten en az 14 gün evvelce aşı yaptırıldığına ve/ya da ilk PCR po-zitif test neticesinun 28’inci gününden başlamak üzere son 6 ay içersinde hastalığı geçirdiğine dair alakalı ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ilaveten negatif neticelu PCR/süratli antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu şahıslar amacıyla karantina önlemi uygulanmayacak.

Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde a-şı sertifikasının ya da hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten 72 saat evvelce yapılmış ne-gatif neticelu PCR test raporu ya da girişten 48 saat içersinde yapılmış n-egatif süratli antijen test neticesinun ibrazı yeterli görülecek. Sıhhat Bakanlığı doğrultusundan bütün sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak şahıslar, varış noktalarında örnekleme (sampling) esasında PCR testine tabi tutulabilecek.

Bu kapsamda gelen bireylerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilebilecek. T-est neticelerinin po-zitif çıkması durumunda Sıhhat Bakanlığı Co/vid 19 rehberi tarafında tedavileri yapılacak. T-est neticeleri po-zitif çıkan şahıslar ile yakın il-işkide bulundukları şahıslar kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük vakit ile karantinaya alıncak ve 10’uncu günün neticesinda yapılacak PCR test neticelerinin ne-gatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.Bu şahıslardan delta varyantı taşıdığı belirleme edilenlerin karantina koşulları 14’üncü günün neticesinda PCR testi negatif neticesiyla sonlandırılacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi amacıyla, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina programından muaf tutulacak. Sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak vatandaşlardan girişten en az 14 gün evvelce a-şı yaptırdığı ya da hastalığı son 6 ay içersinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten 72 saat evvelce yapılmış ne-gatif neticelu PCR test raporu ya da girişten 48 saat evvelce yapılmış ne-gatif süratli antijen test neticesinu ibraz edenlerin ülkeye girişlerine izin verilebilecek. Bunları ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında

PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilebilecek ve t-est neticesi po-zitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak. Öte yandan vatan dışında yaşayan; fakat izin ya da tatil suretiyle gelip, söz hususu belge ya da t-est neticelerini ibraz edemeyecek vatandaşlara Edirne ve Kırklareli’nde belirleme edilen kara ve trenyolu sınır kapıları ile sınırlı olacak şekilde; esas bilgilerini sahibi olan formu doldurtarak geçişlerine izin verilebilecek. Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verdiği vatandaşlar, program esasleri Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alıncak ve ne-gatif neticelu PCR te-st raporu ibraz edene kadar k-arantina sürdürülecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.