kafeteryalar

Gündem

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ diyerek duyurduğu, yiyecek ve içecek sektöründeki iş yerlerie yeni tip ko-ronavi-rüs (Kovid-19) s-algını dolayısı ile verilecek “ciro k-aybı desteği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ciro kaybı desteği

Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Bu destekten 2019’da veya öncesinde başladığı işine devam etmekte olan ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019’da cirosu 3 000 000 lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020’deki cirosu % 50 ve üzeri azalan iş yerleri yararlanacak. Ciro k-aybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 000 liradan az ve 40 000 liradan fazla olmamak kaydıyla 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının % 3’ü baz alınarak verilecek. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine i-lişk-in olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas

alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak. Fazla ya da yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin müracaat süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. (AA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.