SGK Duyurdu

Gündem

SGK’dan milyonları ilgilendiren çok önemli açıklama…

SGK, 20’den fazla hizmetin ücretsiz olduğunu açıkladı. Bu hizmetler için özel hastanelerin herhangi bir ücret talep edemeyeceği belirtildi. Ek ücret isteyen hastanelerin şikayet edilmesi vurgusu yapıldı. İşte detaylar…

SGK’dan yapılan açıklamada: “A-cil hal kapsamında bulunan hastalıklar. İş k-zası, trafik ka-zası ve benzeri durumlarda oluşan ya-ralanma ve t-ravmalar sonucu alınan s-ağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmamaktadır. Sözleşmesi olmayan s-ağlık kuruluşlarında a-cil hallerde sunulan s-ağlık hizmet bedellerinin. SGK tarafından ödenebilmesi için a-cil halin belgelendirilmesi. Kurumca a-cil halin kabul edilmesi gerekiyor” denilmiştir. Ayrıca “Yeşil alan” kapsamı dışında sunulan a-cil sa-ğlık hizmetleri için ilave ücret istenemeyeceği vurgulanan açıklamada: “Hastane tarafından vatandaşa sunulan. A-cil s-ağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde. Tedavi gören ayrıca ücret ödeyen kişi. Bulunduğu ildeki SGK il müdürlüğüne ya da CİMER’e şi-kayette bulunabilir” ifadeleri yer almıştır.

20’DEN FAZLA HİZMET ÜCRETSİZ

SGK açıklamasında: İlave ücret alınmayan hizmetler şöyle aktarılmıştır: “Trafik k-azasının oluş tarihine ayrıca k-azazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın. Üniversitelere bağlı hastaneler ayrıca diğer bütün resmi ve özel s-ağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri. SGK tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca y-oğun bakım hizmetleri. Y-anık tedavisi, k-nser tedavisi kapsamında radyoterapi. Ke-moterapi, radyo izotop tedavileri. Yeni doğana verilen s-ağlık hizmetleri. Organ, doku ayrıca kök hücre nakillerine i-lişkin sa-ğlık hizmetleri. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sa-ğlık hizmetleri. Hemodiyaliz tedavileri. Ev hemodiyalizi. Periton diyalizine (sürekli ayaktan periton ve aletli periton diyalizi) i-lişkin sa-ğlık hizmetleri ayrıca kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ücret alınmıyor.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.