Sgk

Gündem

SGK, Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı üzerine yaşlılık aylığının bağlanmasına yönelik tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımladı. Yayımlanan kararla ilgili açıklamalar yapan Milliyet Yazarı Cem Kılıç, “Bu genelgeye göre emekli aylığı talebinde bulunan sigortalıların yalnızca çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra bu talepleri kabul edilecek. Yani yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü bir çalışanın işinden ayrılması gerekmektedir.” diye konuştu. İşte SGK’nın , Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararı üzerine  yayımladığı o genelge: “506 sayılı yasanın  ilgili maddesinde yer alan, “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalışmakta olduğu işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttı” hükmü geçerli olup bu bent ile alakalı herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun’un 106’nci maddesiyle 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 142 ve 143’üncü, ek 36’nci, geçici 20’nci, geçici 81’inci ve geçici 87’nci maddeleri hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  Ayrıca, 5510 sayılı Kanun’un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun’un mülga 62’nci maddesine herhangi bir atıf yapılmamıştır. Yine, 5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalışmakta olduğu isten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekiyor.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun’un 106’nci maddesiyle yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve faydalanma koşulları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları sebebiyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma koşulu aranmaktadır.” ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi SGK’dan yaşlılık aylığı alabilmek için işten ayrılmayı öngören kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. Karar, yapılan bireysel müracaat üzerine alındı.

Başvuran kişi, çalışmakta olduğu için yaşlılık aylığı alamamasının çalışma hak ve hürriyetini ihlal ettiğini savundu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme kararında “sigortalı işten ayrılmadan pasif sigortalı statüsüne geçirilebilir, prim ödemeleri de buna göre düzenlenebilir” dedi. Yaşlılık aylığı almadığında sigortalının “söz konusu üç aylık dönemi gelir elde etmeksizin geçirmek mecburiyetinde kalacağına” vurgu yaptı.

Oluşan mağduriyete dikkat çekti. Mahkeme, 65 yaş üstü sigortalının, yaşlılık aylığı almak için işten ayrılması kuralını orantılı bulmayıp, iptaline karar vermişti. Ancak SGK yayınını yaptığı genelgeyle bu koşulun iptal edilmediğini bildirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.