Sistemde Değişiklik

Gündem

Milyonları Kapsıyor: SGK,SSK, Bağkur, Emekliİște binlerce kișiye emeklilik fırsatı sağlayacak istihdam paketinin ayrıntıları… Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandașa borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. İstihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaș sağlık prim borcunu yapılandıracak. Yasayla beraber 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor. Borçların yapılandırılması için vatandașlara 2 ay süre verilecek.

1 KASIM’DA BAȘLIYOR İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları bașta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı.

Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandașa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiș borcunu yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım’dan itibaren yeniden bașlayacak.2 AY İÇİNDE BAȘVURULACAK Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borcunu ödemeleri için kanunun çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bașlayacak.

Borcunu peșin ödemeyenler de yapılandırma için bașvurabilecek. Gecikme faizi yerine anapara ve enflasyon farkının șubata kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler bașvurusunu yapıp emekli olabilecek.

Șubat ayına kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya ișlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre, prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak. Geçmiș borçlarını ödemeyip hâlâ faaliyetlerini sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım’da bașlayacak.

Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de faydalanacak. SANATÇI VE ȘOFÖRLERE DE KOLAYLIK Primini kendi ödeyen taksici, dolmușçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya bașlayabilecekler.

GSS’DE GECİKME CEZALARI SİLİNİYOR GENEL Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandașlar yalnızca anaparayı ödeyerek geçmiș borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021’e uzatılıyor. Nisana kadar prim borçlarının anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. GSS kapsamında brüt asgari ücretin % 3’ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu sene aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.