Sizde Varsa

Gündem

Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan K-1-9 s-algını aynı hızla devam ederken v*-rüsün m-utasyona uğradığı açıklandı. Açıklama Türkiye ve dünya gündemine b*-mba gibi düşerken ülkeler yeni v*-rüse karşı tedbirleri peş peşe duyurdu. M-utasyona uğrayan v*-rüs İngiltere’de etkili olurken dünyanın pek çok ülkesinden m-utasyona uğrayan v*-rüsün görüldüğü haberleri gelmeye başladı.

M-utasyona uğrayan v*-rüsü inceleyen bilim adamları ise dünyayı tir tir titretecek yeni bilgiyi de açıkladı. M-utasyona uğrayan K-1-9sün en *-l-ümcül belirtisi de değişti.

K-1-9 BELİRTİLERİ UZUN SÜREBİLİR Öte yandan geride bıraktığımız haftalarda İsviçre’de bilim adamlarının yapmış olduğu bir araştırma dikkat çekmişti. Araştırmayı, Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi. Araştırma, K-1-9 testi pozitif çıkan ancak durumu hastaneye yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 700 kişi üstünde yapıldı. Araştırmaya katılanların % 33’ünün K-1-9 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku ya da tat kaybı, nefes d-arlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.

Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların % 60’ının kadın ve % 25’inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı. Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde K-1-9 ile alakalı bir ya da birden çok semptom görüldü. Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (% 14), koku ya da tat kaybı (% 12), nefes d-arlığı (% 9), devamlı ök-sürük (% 6) ve baş ağrısı (% 3) oluşturdu.

GÜN GÜN K-1-9 BELİRTİLERİ NELER? 1-3. Gün c-o-rona belirtileri Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif a-t-eş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir. 4. Gün c-o-rona belirtileri Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede güçlük yaşanılabilir. Hafif baş ağ-rısı ile beraber is-hal başlar.

5. Gün c*-rona belirtileri Boğaz ağ-rısı şi-ddetlenir. Yeme ve içme bir hayli ağrılı bir duruma gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür. 6. Gün c-o-rona belirtileri Kuru ö-ksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz a-ğrısı şiddetlenir. Şi-ddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman n-efes almada güçlük yaşanır. İ-shal ve kusma şiddetlenir.

7. Gün c-o-rona belirtileri A-te-ş 38 dereceye yükselir. Ök-sürük ve balgam çok şi-ddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla beraber kusma çok şiddetli bir duruma gelir. 8. Gün c-or-ona belirtileri Soluk alıp vermek çok güç bir duruma gelir. G-öğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Ö-ksürükle beraber baş ve eklem ağrıları oldukça artar. V-ücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar. 9. Gün c-o-rona belirtileri Tüm belirtiler ş-iddetle artar. Yüz ya da dudaklarda mavileşme görülür. Ö-ksürük ve ba-lgam çok ş-iddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla beraber kusma çok ş-iddetli bir duruma gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.