Söyledikleri

Gündem

Nostradamus’un Türkiye ke-haneti k-orkunç! Her şeye hazır olun Nostradamus gelmiş geçmiş en büyük ka-hinlerden biri. Birçok ke-haneti gerçekleşmiş Nos-tradamus’un Türkiye hakkındaki ke-hanetleri ise k-an do-nduracak .

Fransız hekim ve k-ahin No-stradamus, gelmiş geçmiş en büyük ka-hinlerden biri kuşkusuz. Günümüzden yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen kendisine bütünüyle yabancı bu dünya hakkında yaptığı ke-hanetlerin birçoğu gerçekleşti. Bu kadar şeyi nasıl tahmin ediyor onu bilemiyoruz, ama ke-hanetlerinin gerçekleştiği gerçeği göz ardı edilemez cinsten. Bizi bir ilgilediren yanıysa Türkiye hakkında yaptığı ke-hanetler. Bunlar k-an do-nduran ci-nsten. İşte Nostradamus’un Türkiye ke-hanetleri. 1 Güney Asya’dan sonra Türkiye’de deprem olacak. İngiliz uzmanlar, Nostradamus’un Yüzyıllar adlı kitabının üçüncü cildini şöyle yorumluyor: 2 Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye’de karışıklık (yer sarsıntıları) olacak. Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok. 3 Nostradamus’un haber verdiği depremin 1999’da olduğunu iddia edenlerin yanı sıra kimilerine göre büyük bir deprem daha bekleniyor. 4 Astrolojiden faydalanarak ke-hanetlerinde ke-sin zamanlama verileri kullanan ilk ka-hin Nostradamus, öngörülerinde Türkiye’ye de yer ayırıyor. 5 Türkiye ile ünlü kahinin iki ke-haneti

6 Nostradamus’un Türkiye k-ehaneti korkunç! Her şeye hazır olun Deprem ve sa-vaş Fransız ş-ifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune’ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52’nci dörtlüğünde geçiyor: Atina ile savaş Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, Sonraki baharda iki kez daha olacak Korent, Efes b-o-ğ-ulacak denizde Yiğit şampiyonlar sa-va-şa girecek… 7 Fontbrune’un ismini veremediği bir ülke iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye’ye karşı yola çıkacak. 8 Ardından iki ülke askeri s-av-aşa girecek Türkiye ile ilgili ikinci k-ehanet üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde geçiyor: 9 Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek, Güney’de korkunç bir kuraklık görülecek Asya’nın dibindeki toprak sarsılacak Korent ve Efes’te karışıklık…

10 Nostradamus’a göre III. Dünya Savaşı 2076’da meydana geliyor. 11 (Bir kısım şifre çözücüler III. Dünya S-a-vaşı’nın tarihi için 1987’yi gösterirken McHall, Nostradamus’un ne kadar süreceği belli olmayan bu s-ava-şın tarihini 2076 olarak gördüğünü iddia ediyor) 12 Şifre çözücü Peter McHoll, bütün bu en-gelleri kavramaya yönelik karmaşık bir ruh haline rağmen ünlü k-ahinin bu işi inanılamayacak bir başarıyla kazandığını söylüyor. 13 Aynı zamanda McHoll’e göre bu başarı oldukça şaşırtıcı. Ve k-ehanetler, daha yakından ve derinlemesine incelendikçe, hayret verici, hatta ü-rk-ütücü olmakta… 14 McHoll’un dediği gibi Nostradamus, açıklayamayacağı birçok şey gördü. 15 İki şehrin girişinde ve içinde, Daha önce hiç görülmemiş iki hastalık olacak Demir hariç, hastalığın yol açtığı açlıktan en sonunda, Büyük ebedi T-anrı’ya yardım için yalvaracaklar.

16 Yüzyıllar kitabında yaklaşmakta olan büyük bir salgın hastalığa dair birçok dize vardır. 17 İncelemelere göre Nostradamus, etkisi çok büyük olacak ve ABD’yi sarsacak bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, depresyon,  yoksulluk, deli dana, cehalet ve önyargı… 18 Nostradamus, çevre fel-aketlerine ili-şkin k-ehanetlerinde, güneş ve ayın bir bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını öne sürüyor. 19 Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus’un deprem, sel ve diğer doğal f-elaketlerle ilgili ke-han-etleri olduğu da bilinmekte. 20 Ke-ha-netlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Fransız Peter Lemesurier, küresel ısınmaya ve ka-hinin birinci cilt 17’inci dörtlüğüne dikkat çekiyor:

21 Kırk yıl hiç gökkuşağı görülmeyecek Sonra kırk yıl boyunca her gün görülecek Kurak topraklar daha da kuraklaşacak Ardından dev su baskınları gelecek. 22 Kendi ölümünü gördü Nostradamus “İyi geceler” diyen papaza “Sabah ö-le-ceğim” dedi. 23 M-zarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı. 24 Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine “İyi geceler” diyen bir papaza şu cevabı verir: “Bu son gecem. Sabaha ö-l-müş olacağım…” 25 Cordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus’un hikayesi bununla bitmedi.

26 John Hogue’un “The New Revelations” isimli eserine göre Nostradamus’un m-zarı 1700’de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı. 27 1566 yılında ö-l-en Nostradamus’un üzerinde, m-zarın açıldığı tarih olan “1700¨ yazılı bir madalyon bulundu. 28 Kendi m-zarının açılacağını öngören ka-hin bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında da bir dörtlük yazdı. 29 “Kim ki bulduğunda m-zarı açacak ve kim ki açtığı bu m-zarı hemen kapamayacak, l-net onu bulacak ve kimse nedenini bilmeyecek.” 30 Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş Fransız askerleri Nostradamus’un m-zarını açtılar. 31 Hikayeye göre bu as-kerler daha sonra Marsilya’daki üslerine geri dönerken kral taraftarları tarafından p-usuya düşürülüp ve  o-ldü-rüldüler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.