Verilecek

Gündem

Özellikle p-andemi sürecinde nakit destek kalemleri artırıldı. En-gelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan desteler ise artarak devam ediyor. Annesi ya da babası olmayan (ye-tim) m-uhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ba-ğla-dığı maaş, geçen yıl 967 lirayken, bu yıl 1.037 liraya yükseldi.

Devlet destekleri sürüyor. Başvuran vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Türkiye’de vatandaşlara destek sağlayan çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş, geçen yıl 967 lirayken, bu yıl 1.037 liraya yükseldi.

NASIL BAŞVURULUR? Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra en-gelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin ba-ğlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık ba-ğlan-abiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor. BAŞKA NELER VAR? Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Vakıflar, sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlara kuru gıda yardımı da yapıyor.

En yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden bu konuda bilgi alınabilir. HANGİ DURUMDA KESİLİR? Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar var. Aylık alanın vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar ke-silir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.